Fra samme fag

Undervisningsmidler - 2

Læs dokumentet

Idet der henvises til undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. december 1975 om udsendelse af vejledende forslag til læseplaner samt undervisningsvejledninger for folkeskolen, udsendes hermed vejledning om undervisningsmidler.