Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 35 - Specialundervisning

Læs dokumentet

1.1. Om integration

Der er næppe uenighed om, at undervisningen af selv svært handicappede elever skal søges udbygget på en sådan måde, at børnene kan undervises i et almindeligt skolemiljø eller i så nær tilknytning hertil som muligt, såfremt forældrene ønsker det og kan påtage sig omsorgen i hjemmet. Muligheden herfor afhænger – foruden af de økonomiske og personalemæssige ressourcer – af det tolerenceniveau over for »børn, der er anderledes«, som er gældende i samfund og skole. Der er en åbenbar vekselvirkning mellem bestræbelserne for integrering og den gensidige accept mellem handicappede og ikke-handicappede.

[…]