Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 3 - Undervisningsmidler

Læs dokumentet

Idet der henvises til undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. december 1975 om udsendelse af vejledende forslag til læseplaner samt undervisningsvejledninger for folkeskolen, udsendes hermed vejledning om undervisningsmidler.