Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 14 - Drama

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig udtryksformer, der kan medvirke til at fremme balancen mellem den emotionelle, intellektuelle og sociale udvikling.

Det tilstræbes, at de gennem faget opnår større forståelse af sig selv og deres medmennesker, og at de får mulighed for at indleve sig i en række tilværelsesproblemer.

Endvidere skal undervisningen bidrage til, at eleverne øger deres forudsætninger for oplevelse og vurdering af dramatisk kunst.