1980

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 2 – Ikke-fagdelt undervisning i historie, geografi og biologi på 3.-5. klassetrin

Idet der henvises til undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. december 1975 om udstedelse af vejledende forslag til læseplaner samt undervisningsvejledninger for folkeskolen, udsendes hermed undervisningsvejledning i ikke-fagdelt undervisning historie, geografi og biologi.

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 2 – Ikke-fagdelt undervisning i historie, geografi og biologi på 3.-5. klassetrin Read More »

Specialpædagogisk bistand 1980 – elever med sprog- eller talevanskeligheder

Reglerne om specialundervisning til elever med sprog- eller talevanskeligheder findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 436 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til elever med sprog- eller talevanskeligheder. Bekendtgørelsen omfatter elever på 1.–10. klassetrin.

Specialpædagogisk bistand 1980 – elever med sprog- eller talevanskeligheder Read More »