Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 2 - Ikke-fagdelt undervisning i historie, geografi og biologi på 3.-5. klassetrin

Læs dokumentet

Idet der henvises til undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. december 1975 om udstedelse af vejledende forslag til læseplaner samt undervisningsvejledninger for folkeskolen, udsendes hermed undervisningsvejledning i ikke-fagdelt undervisning historie, geografi og biologi.