Fra samme fag

Specialpædagogisk bistand 1980 til småbørn

Læs dokumentet

Ved lov nr. 302 af 8. juni 1978 blev der i folkeskoleloven tilføjet en bestemmelse, § 3 a, stk. 1, om, at der efter regler fastsat af undervisningsministeren tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og i lovens § 19, stk. 1 og 2, er der fastsat en ansvarsfordeling mellem kommune og amtskommune, således at kommunen som udgangspunkt tilbyder bistanden, mens amtskommunen skal sørge for bistanden, hvis det drejer sig om småbørn, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.