1982

Specialpædagogisk bistand 1982 – Elever med synsvanskeligheder

I overensstemmelse med de givne bestemmelser om folkeskolens formål, som det er udtrykt i folkeskoleloven, er det folkeskolens opgave gennem den specialpædagogiske bistand at give elever med synshandicap mulighed for at udvikle sig i det miljø, der fysisk, psykisk og socialt giver de gunstigste betingelser med hensyn til selve skoleforløbet og tiden efter skolegangens ophør. […]

Specialpædagogisk bistand 1982 – Elever med synsvanskeligheder Read More »

Specialpædagogisk bistand – Elever med bevægelsesvanskeligheder

I overensstemmelse med folkeskolelovens formålsbestemmelse er det hensigten med den specialpædagogiske bistand at give elever med bevægelsesvanskeligheder mulighed for at udvikle sig i det miljø, der fysisk, psykisk og socialt giver de gunstigste betingelser med hensyn til selve skoleforløbet og tiden efter skolegangens ophør. Reglerne om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til bevægelseshæmmede elever

Specialpædagogisk bistand – Elever med bevægelsesvanskeligheder Read More »