Fra samme fag

Specialpædagogisk bistand – Elever med bevægelsesvanskeligheder

Læs dokumentet

I overensstemmelse med folkeskolelovens formålsbestemmelse er det hensigten med den specialpædagogiske bistand at give elever med bevægelsesvanskeligheder mulighed for at udvikle sig i det miljø, der fysisk, psykisk og socialt giver de gunstigste betingelser med hensyn til selve skoleforløbet og tiden efter skolegangens ophør. Reglerne om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogiske bistand til bevægelseshæmmede elever findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 22. oktober 1979, som er optaget som bilag til vejledningen. Sværhedsgraden af tilgrundliggende sygdomme med deraf følgende motoriske vanskeligheder og eventuelle ledsagehandicap er bestemmende for formen af denne specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.