1987

Hvordan samarbejder man på skolen? En vejledning i samarbejdet mellem skolen, eleverne og forældrene – 1

Folkeskoleloven af 1975 fremhæver samarbejdet mellem skole og hjem som et overordnet formål med skolens virksomhed. Siden »Undervisningsvejledning for Folkeskolen Skole, Elev og Forældre« blev udsendt i 1977, er skole-hjem samarbejdet blevet et stadig vigtigere område for skolens virksomhed. Med henblik på at styrke dette samarbejde blev der i efteråret 1985 nedsat en arbejdsgruppe i […]

Hvordan samarbejder man på skolen? En vejledning i samarbejdet mellem skolen, eleverne og forældrene – 1 Read More »

Samtidsorientering. 1987/2. Undervisningsvejledning for Folkeskolen .

Formålet med underisningen er at øge elevernes mulighed for at se hverdagslivet i et større perspektiv. Undervisningen skal i en samfundsfaglig sammenhæng udbygge den indsigt i samfundsforhold, som eleverne har opnået bl.a. gennem undervisningen i en række obligatoriske fag – historie, geografi, biologi m.v. Undervisningen skal udvikle elevernes evne til selvstændigt at analysere og vurdere

Samtidsorientering. 1987/2. Undervisningsvejledning for Folkeskolen . Read More »