Færdselslære

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 21 – Færdselslære

Skolens færdselslære har til formål: at give eleverne kendskab til og forståelse af de farer og vanskeligheder, de stilles over for i trafikken, samt at give dem viden om de færdselsregler og anvisninger, der er af betydning i denne forbindelse; at udvikle elevernes færdighed i at be- dømme trafikken og opøve dem i at færdes

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 21 – Færdselslære Read More »

Færdselslære

Undervisningen i færdselslære har til formål: at lære børnene de vigtigste færdselsregler og -tavler m. m. samt at give dem et særligt kendskab til de farer og vanskeligheder, som kan medføre trafikulykker for gående og cyklende,  at opøve børnene i at færdes sikkert i trafikken ved at bruge gå- og cyklereglerne, at opdrage børnene til at forstå, hvor vigtigt det er

Færdselslære Read More »

Færdselslære – Faghæfte 20

Formålet med undervisningen i færdselslære er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. Stk. 2. Eleverne skal opnå viden om de faremomenter og muligheder, som de stilles overfor i trafikken. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme og ansvarlige trafikanter. De skal vide,

Færdselslære – Faghæfte 20 Read More »

Færdselslære

 Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre. Eleverne skal kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer. Stk. 2. Eleverne skal gennem viden om og erfaring med at færdes i trafikken lære, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng,

Færdselslære Read More »