Fra samme fag

Færdselslære

Læs dokumentet

Undervisningen i færdselslære har til formål:

at lære børnene de vigtigste færdselsregler og -tavler m. m. samt at give dem et særligt kendskab til de farer og vanskeligheder, som kan medføre trafikulykker for gående og cyklende, 

at opøve børnene i at færdes sikkert i trafikken ved at bruge gå- og cyklereglerne,

at opdrage børnene til at forstå, hvor vigtigt det er at blive gode trafikanter både af hensyn til andre og til sig selv.

Målet for færdselsundervisningen er således ikke begrænset til kun at lære eleverne indholdet af færdselsreglerne, men sigter videre mod at opdrage børnene til at få gode vaner i trafikken.

Med den øgede færdselsintensitet er behovet for færdselslære blevet meget stort. Nødvendigheden af en sådan undervisning kan synes forskellig fra by til land. Alligevel vil de fleste mennesker før eller senere komme i berøring med den intensive færdsel, som det moderne samfund har medført. Derfor er det af største betydning, at der i alle landets folkeskoler gives en metodisk og fremadskridende undervisning i færdselslære, så alle elever lærer at forstå betydningen af en rigtig adfærd i trafikken. Ved god færdselskultur sparer den enkelte sig selv og sine medmennesker for megen ulykke og sorg, ligesom også samfundet og den enkelte spares for store økonomiske byrder.