Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 17 - Færdselslære

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kendskab til og forståelse af de farer og vanskeligheder, som de stilles over for i trafikken, og at de bliver bekendt med de færdselsregler og -anvisninger, som er af betydning i denne forbindelse. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår sikkerhed i at bedømme trafiksituationer og i at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne bliver opmærksomme og hensynsfulde trafikanter.