Fysik/kemi

 

Naturlære.

Undervisningen i naturlære skal vænne eleverne til at iagttage og ræsonnere over fysiske og kemiske fænomener, og den skal meddele dem et ganske elementært, på simple forsøg og praktiske erfaringer grundet kendskab til en række af de vigtigste af naturlærens fænomener og love, især sådanne, som de vil komme ud for i det daglige liv. Fysikundervisningen i realklasserne har derudover dels sigte mod den […]

Naturlære. Read More »

Fysik/kemi

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og

Fysik/kemi Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 3 – Fysik/Kemi

(Uddrag fra udvalgets udkast) Da undervisningen i fysik og kemi skal bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål, vil det være naturligt at overveje nærmere, hvad der gives udtryk for i formålet med tilhørende bemærkninger, og sætte disse overvejelser i relation til en undervisning i de nævnte fag. Man kan da for det første opfatte det

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 3 – Fysik/Kemi Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 14 – Fysik/Kemi

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende fysiske og kemiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for fagene. Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne får forståelse af fagenes betydning ved beskrivelsen af vort univers, og at eleverne opnår fortrolig- hed med, hvordan fagenes begrebssystemer skabes, efterprøves og udvikles gen-

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 14 – Fysik/Kemi Read More »

Fysik/Kemi 1989/2

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår fysisk og kemisk viden og indsigt, samt forståelse af naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Stk. 2. Undervisningen skal stimulere elevernes interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik og give dem forståelse af den verden, de selv er en del

Fysik/Kemi 1989/2 Read More »

Fysik/kemi – Faghæfte 16

Formålet med undervisningen i fysik/ kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske for­ hold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige ar­ bejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Stk.

Fysik/kemi – Faghæfte 16 Read More »

Fælles Mål 2009 – Fysik/kemi – Faghæfte 16

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmå- der og indblik i,

Fælles Mål 2009 – Fysik/kemi – Faghæfte 16 Read More »