Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 18 - Valgfaget kemi

Læs dokumentet

I undervisningsvejledningen for fysik og kemi fører målovervejelser og betragtninger vedrørende fagenes natur og rolle frem til en samlet formulering af formålet for undervisningen i fagene, til angivelse af en række hovedområder for undervisningen og endelig til emnelister, der angiver et basisstof for undervisningen i fagene.

I dette hæfte beskrives valgfaget kemi. Undervisningens indhold angives ved en række hovedområder og en emneliste.

[…]