Håndværk og design

Håndværk og design

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. […]

Håndværk og design Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 9 – Håndarbejde

Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende håndværksmæssigt arbejde opnår livsnære erfaringer og bliver i stand til at overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse og udvikler færdighed i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi. Stk. 2. Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får eleverne mulighed for

Fælles Mål – Faghæfte 9 – Håndarbejde Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 15 – Sløjd

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber. Det skal tilstræbes, at de udvikler deres skabende evner og initiativ, deres glæde ved manuelt arbejde og en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 15 – Sløjd Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 25 – Håndarbejde

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig et grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med tekstiler, samt en viden om redskaber og materialer, som faget anvender. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem arbejdet med former, farver og teknikker udvikler deres skabende evner, initiativ og selvstændige smag, der kan være af betydning

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 25 – Håndarbejde Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 7 – Sløjd

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler deres skabende evner, deres initiativ og deres glæde ved manuelt arbejde. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler en vurderende holdning, der kan

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 7 – Sløjd Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 8 – Håndarbejde

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver et grundlæggende kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejde med tekstiler, samt en viden om redskaber og materialer, som faget anvender. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem arbejdet med former, farver og teknikker udvikler deres skabende evner, initiativ og selvstændige smag. Stk. 3. Undervisningen skal

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 8 – Håndarbejde Read More »

Håndarbejde

Håndarbejdsundervisningen i skolen har både et praktisk og et æstetisk sigte. Det er formålet, at eleverne ved at opøves i de forskellige former for syning, klipning og strikning sættes i stand til at udbedre og reparere klæder og linned og til selv at fremstille enkle former for tøj til eget brug. Denne opøvning giver praktisk

Håndarbejde Read More »

Håndarbejde – Faghæfte 9

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de

Håndarbejde – Faghæfte 9 Read More »

Fælles Mål 2009. Håndarbejde. Faghæfte 9

Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling

Fælles Mål 2009. Håndarbejde. Faghæfte 9 Read More »

Sløjd

Undervisningen i sløjd bør tilrettelægges sådan, at den udvikler børnenes praktiske sans og færdighed i at bruge deres hænder, deres evne til selvstændigt skabende arbejde, deres sans for form, farve og kvalitet samt bidrager til at skabe interesse og respekt for håndens arbejde. Undervisningen skal give børnene kendskab til de almindeligste materialer og skal opøve

Sløjd Read More »