Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 15 - Sløjd

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker, der kan give dem erfaringer med fagets materialer og redskaber.

Det skal tilstræbes, at de udvikler deres skabende evner og initiativ, deres glæde ved manuelt arbejde og en vurderende holdning, der kan være af betydning for dem som forbrugere.