Fra samme fag

Sløjd

Læs dokumentet

Undervisningen i sløjd bør tilrettelægges sådan, at den udvikler børnenes praktiske sans og færdighed i at bruge deres hænder, deres evne til selvstændigt skabende arbejde, deres sans for form, farve og kvalitet samt bidrager til at skabe interesse og respekt for håndens arbejde. Undervisningen skal give børnene kendskab til de almindeligste materialer og skal opøve deres færdighed i at håndtere de almindeligste værktøjer og redskaber til brug i sløjden i skolen og til senere brug. Børnene bør desuden gennem undervisningen opdrages til indbyrdes hjælpsomhed og hensynsfuldt samarbejde. Af hensyn til det ønskelige i en koordination af sløjdundervisningen med det praktiske arbejde (værkstedsundervisning, sløjd m. v.) i klasserne for børn over den undervisningspligtige alder bør det ovenfor anførte sammenholdes med betragtningerne under punkt 2., side 241 f.