Kristendomskundskab

Kristendomskundskab

Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske

Kristendomskundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 13 – Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om kristendom­men og dens baggrund. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte bibelske tekster og vurdere udsagn, der bygger herpå. Stk . 5. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af religiøse begreber og problemer og derigennem et bedre grundlag for

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 13 – Kristendomskundskab Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 3 – Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og

Fælles Mål – Faghæfte 3 – Kristendomskundskab Read More »

Fælles Mål 2009 – Kristendomskundskab – Faghæfte 3

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammen- hæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning

Fælles Mål 2009 – Kristendomskundskab – Faghæfte 3 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 4 – Kristendom/Religion

(Uddrag fra udvalgets udkast) Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om kristendommen og dens baggrund og får kendskab til de mest udbredte ikke-kristne religioner. Undervisningen sigter endvidere imod, at eleverne opnår færdighed i at analysere og vurdere udsagn med religiøst indhold. Det tilstræbes, at de får forståelse af religiøse problemer og begreber og

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 4 – Kristendom/Religion Read More »

Kristendomskundskab 1989/1

Stk. 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng. Udgangspunktet er fortællinger fra Bibelen. Det tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med grundlæggende værdier i dansk kultur. Stk. 2. I undervisningen på de ældre klassetrin inddrages kristendommens møde med andre religioner og livsopfattelser med henblik på, at eleverne

Kristendomskundskab 1989/1 Read More »

Kristendomskundskab – Faghæfte 3

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Stk. 2. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af

Kristendomskundskab – Faghæfte 3 Read More »

Klare Mål – Faghæfte 3 – Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Stk. 2. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af

Klare Mål – Faghæfte 3 – Kristendomskundskab Read More »