Fra samme fag

Kristendomskundskab 1989/1

Læs dokumentet

Stk. 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng. Udgangspunktet er fortællinger fra Bibelen. Det tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med grundlæggende værdier i dansk kultur.

Stk. 2. I undervisningen på de ældre klassetrin inddrages kristendommens møde med andre religioner og livsopfattelser med henblik på, at eleverne får forståelse for fremmede livsformer og holdninger.

Stk. 3. Undervisningen skal således medvirke til, at eleverne gennem oplysning og oplevelse kan udvikle et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling.