Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 18 - Fremmede religioner og andre livsanskuelser

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til nogle udvalgte ikke- kristne religioner og andre livsanskuelser. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at opfatte udsagn med religiøst indhold og udsagn, der bygger på andre livsanskuelser.