Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 13 - Kristendomskundskab

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om kristendom­men og dens baggrund.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte bibelske tekster og vurdere udsagn, der bygger herpå.

Stk . 5. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af religiøse begreber og problemer og derigennem et bedre grundlag for at erkende og tage stilling til menneskelige livsspørgsmål af såvel individuel som social art.

(Undervisningsministeriets bekendtgø­ relse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, §4.).