Fra samme fag

Audiovisuelle hjælpemidler i undervisningen

Læs dokumentet

Tekniske fremskridt har stillet nye materialer og redskaber til rådighed for undervisningen; derved er der skabt mulighed for en udbygning af de anvendte metoder. En stor gruppe af de nyere materialer kan samles under fællesbetegnelsen audiovisuelle hjælpemidler.