Fra samme fag

Regning og Matematik

Læs dokumentet

Formålet med regne- og matematikundervisningen er:

at bibringe eleverne kundskaber og færdigheder, 

at opøve og anvende de færdigheder i regning, som eleverne får brug for i livet uden for skolen, i familie, samfund og erhverv.,

at give eleverne fortrolighed med geometriens og aritmetikkens enkleste grundbegreber og metoder.