Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 1 - Dansk

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne styrker deres muligheder for at indgå i et mangesidigt sprogligt fællesskab.

Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at vurdere, tage stilling og handle. Den skal sigte imod, at de får et middel til erkendelse af deres egen og andre menneskers situation, at de får et middel til at erhverve viden, at de får en støtte for begrebsdannelsen, og at de får et redskab for kontakt og kommunikation.

Stk. 3. Eleverne skal opnå en sådan færdighed i at lytte til, tale, læse og skrive sproget, at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret.

(Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 1).