Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 1 - Dansk

Læs dokumentet

(Uddrag fra udvalgets tekst)

Formålet med undervisningen i modersmålet er, at eleverne udvikler sig alsidigt og styrker deres muligheder for at indgå i et mangesidigt sprogligt fællesskab.

Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at vurdere, tage stilling og handle: De får et middel til oplevelse og erkendelse af deres egen og andre menneskers situation; de får et middel til at erhverve viden, og de får en støtte for begrebsdannelsen; de får et redskab for kontakt og kommunikation.

Eleverne skal erhverve en sådan færdighed i at lytte, tale, læse og skrive, at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret.