Fra samme fag

Dansk grammatisk terminologi

Læs dokumentet

“Den traditionelle grammatiks formål har aldrig været en rent videnskabelig sproganalyse. Dens metode har altid været bestemt af dens formål: at være et middel til sprogrigtighed i modersmål eller fremmedsprog.”