Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 10 - Fremmedsprog

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdighed i at forstå det talte sprog, at tale det, at tilegne sig indholdet af en tekst og skriftligt at benytte sig af det pågældende sprog.

Undervisningen bygger på elevernes aktive medvirken og bidrager til, at eleverne får øgede muligheder for at orientere sig om de dele af verden, hvor det pågældende sprog tales, og dermed opnå et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse.

Endvidere skal undervisningen sigte imod, at eleverne bevarer lysten til at bruge sproget, og at de får interesse for at dygtiggøre sig yderligere inden for de pågældende sprog.