Biologi

Biologi

Eleverne skal i biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse […]

Biologi Read More »

Fælles Mål 2009 – Biologi – Faghæfte 15

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil

Fælles Mål 2009 – Biologi – Faghæfte 15 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 7 – Biologi

(Uddrag fra udvalgets udkast) Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver sig viden om vekselvirk­ningen mellem organismer og deres fy­siske miljø og mellem organismer ind­byrdes. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende, formulere og vurdere biologiske problemer.

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 7 – Biologi Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 12 – Biologi

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om vekselvirkningen mellem organismer og deres fysiske miljø og mellem organismer indbyrdes. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende og for­mulere biologiske problemer. Stk. 3. Undervisningen skal

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 12 – Biologi Read More »

Biologi – Faghæfte 15

Formålet med undervisningen i biolo­gi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgi­vende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser

Biologi – Faghæfte 15 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Biologi (herunder sundhedslære med alkohollære).

Formålet med biologiundervisningen er at give eleverne en almen og nyttig viden om den levende natur. Den indsigt, de derved får, vil gøre det selvfølgeligt for dem at færdes med nænsomhed og udbytte i naturen, og hos adskillige vil man kunne skabe interesser, som også efter skolealderen vil kunne udfylde dele af fritiden. Eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr samt

Undervisningsvejledning for folkeskolen. Biologi (herunder sundhedslære med alkohollære). Read More »

Forenklede fælles mål – biologi

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og

Forenklede fælles mål – biologi Read More »