Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 7 - Biologi

Læs dokumentet

(Uddrag fra udvalgets udkast)

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver sig viden om vekselvirk­ningen mellem organismer og deres fy­siske miljø og mellem organismer ind­byrdes.

Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende, formulere og vurdere biologiske problemer.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for menneskers vilkår og muligheder og hermed får grundlag for at tage stilling til lokale og globale miljøproblemer.