Film og foto

Fælles Mål – Fotolære

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk. Eleverne skal opnå kendskab til og mulighed for […]

Fælles Mål – Fotolære Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 17 – Filmkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig viden om film- og TV-mediernes udtryksmåder og de særlige betingelser for produktion og modtagelse, der er baggrunden for deres funktion som oplevelses- og vidensformidlere. Det tilstræbes, at eleverne opnår en forståelse af og en vurderende holdning over for den indflydelse, der gennem medierne kan øves såvel på

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 17 – Filmkundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 24 – Filmkundskab

Formålet med undervisningen i filmkundskab er, at eleverne erhverver viden om film- og TV-mediernes udtryksmåder og om de særlige betingelser for produktion og modtagelse, der er baggrunden for mediernes funktion som formidlere af oplevelser og oplysninger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne udvikler en vurderende holdning over for den indflydelse, der gennem medierne kan

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 24 – Filmkundskab Read More »

Fotolære – Faghæfte 26

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddelelsesog udtryksmiddel. Stk. 2. Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til

Fotolære – Faghæfte 26 Read More »

Filmkundskab – Faghæfte 27

Formålet med undervisningen i filmkundskab er, at eleverne skal styrke deres indlevelse og udtryksfærdighed i film- og tv-mediet som led i deres personlige udvikling. Stk. 2. Ved at udtrykke sig gennem levende billeder skal eleverne opnå indsigt i filmmediernes virkemidler og produktionsforhold samt færdighed i at analysere og vurdere film. Stk. 3. Eleverne skal møde

Filmkundskab – Faghæfte 27 Read More »

Fælles Mål – Filmkundskab – Faghæfte 27

Formålet med undervisningen i filmkundskab er, at eleverne skal styrke deres indlevelse og udtryksfærdighed i film- og tv-mediet som led i deres personlige udvikling. Ved at udtrykke sig gennem levende billeder skal eleverne opnå indsigt i filmmediernes virkemidler og produktionsforhold samt færdighed i at analysere og vurdere film. Eleverne skal møde danske og udenlandske filmværker

Fælles Mål – Filmkundskab – Faghæfte 27 Read More »