Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 17 - Filmkundskab

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver sig viden om film- og TV-mediernes udtryksmåder og de særlige betingelser for produktion og modtagelse, der er baggrunden for deres funktion som oplevelses- og vidensformidlere.

Det tilstræbes, at eleverne opnår en forståelse af og en vurderende holdning over for den indflydelse, der gennem medierne kan øves såvel på den enkelte som på samfundet som helhed.

Undervisningen skal endvidere bidrage til, at eleverne udvikler deres oplevelsesformåen, og til, at de lærer at udtrykke sig ved hjælp af medierne. Tillige tilstræbes, at eleverne opnår en æstetisk rigere billedoplevelse og kunstforståelse.