Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 22 - Fotolære

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i fotolære er, at eleverne erhverver viden om grundlæggende fotografiske processer og materialer, og at de tilegner sig færdigheder i fotografisk teknik og udtryksform. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler deres evne til at bedømme fotografiske billeders indhold og komposition.