Undervisningsformer og -midler

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974

Efter de gældende bestemmelser stilles de nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne. Spørgsmålet om, hvilke undervisningsmidler der må anvendes på en skole, afgøres af skolenævnet efter indstilling fra lærerrådet. For Københavns kommune skal det ske inden for rammerne af, hvad skoledirektionen har godkendt efter indstilling fra fælleslærerrådet.  […]  

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974 Read More »

Skolens lærebøger

Udvalget vil i anden del af betænkningen tage undervisningsmetoder og hjælpemidler op til behandling, men da spørgsmålet om de lærebøger, der anvendes i undervisningen, er af særlig stor betydning, har man fundet det rimeligt allerede i nærværende del af betænkningen at redegøre for nogle af de problemer, der knytter sig hertil.

Skolens lærebøger Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974

Efter de gældende bestemmelser stilles de nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne. Spørgsmålet om, hvilke undervisningsmidler der må anvendes på en skole, afgøres af skolenævnet efter indstilling fra lærerrådet. For Københavns kommune skal det ske inden for rammerne af, hvad skoledirektionen har godkendt efter indstilling fra fælleslærerrådet.  […]  

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974 Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 25 – Børnehaveklassen

Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig

Fælles Mål – Faghæfte 25 – Børnehaveklassen Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974

Efter de gældende bestemmelser stilles de nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne. Spørgsmålet om, hvilke undervisningsmidler der må anvendes på en skole, afgøres af skolenævnet efter indstilling fra lærerrådet. For Københavns kommune skal det ske inden for rammerne af, hvad skoledirektionen har godkendt efter indstilling fra fælleslærerrådet.  […]  

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 9 – 1.-2. klasse

Som de etablerede fag i samfundet opretholdes af de faguddannedes organisationer, vil der som regel omkring fagene i skolen opstå interessegrupper, der sætter sig som mål at videreudvikle fagene og også at arbejde for, at fagene får en fyldig plads i skolens undervisning. Der bliver på denne måde ud fra de bedste hensigter ofte tale

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 9 – 1.-2. klasse Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974

Efter de gældende bestemmelser stilles de nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne. Spørgsmålet om, hvilke undervisningsmidler der må anvendes på en skole, afgøres af skolenævnet efter indstilling fra lærerrådet. For Københavns kommune skal det ske inden for rammerne af, hvad skoledirektionen har godkendt efter indstilling fra fælleslærerrådet.  […]  

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 11 – Undervisningsmidler 1974 Read More »

Lejrskoler

“Lejrskolen vil bringe eleverne i nærmere kontakt med naturen og samfundslivet, end det kan gøres i selve skolestuen. I lejrskolen erhverver de unge kendskab til forhold, som det daglige skolearbejde ikke kan formidle med samme anskuelighed. De stifter bekendtskab med livs- og arbejdsforhold hos mennesker, der lever under andre vilkår end dem, de er fortrolige

Lejrskoler Read More »