Fra samme fag

Standpunktsbedømmelser m.v. inden for de første 7 skoleår

Læs dokumentet

“I folkeskolelovens § 13 er der givet bestemmelser om, på hvilket grundlag skolen skal udfærdige afgangsbeviser m. v. for børnene i hovedskolens klasser. I Undervisningsministeriets cirkulære af 29. november 1958 er lovens bestemmelser uddybet.”