Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 9 - 1.-2. klasse

Læs dokumentet

Som de etablerede fag i samfundet opretholdes af de faguddannedes organisationer, vil der som regel omkring fagene i skolen opstå interessegrupper, der sætter sig som mål at videreudvikle fagene og også at arbejde for, at fagene får en fyldig plads i skolens undervisning. Der bliver på denne måde ud fra de bedste hensigter ofte tale om en kamp om timetallet med stor risiko for en overfyldning af læseplanerne. Blandt andet på denne baggrund må man se de bestræbelser, der har været for at sammenlægge flere fagområder til ét eller at lade fagene arbejde sammen, og i så fald taler man om en ikke-fagdelt, evt. en integreret undervisning.

[…]