Fra samme fag

Edb i folkeskolens fag - Idræt og edb 1994/2

Læs dokumentet

Idet der henvises til Lov om folkeskolen, bekendtgørelse af 29. juli 1992, §4, stk. 5, udsendes hermed supplement til vejledende forslag til læseplan og undervisningsvejledning, der beskriver integration af edb og idræt.