Fra samme fag

Integration af EDB - En håndbog. Edb og skolens fag - organisering af undervisningen

Læs dokumentet

Undervisningsministeriet har i november 1990 indledt udsendelsen af supplementer til vejledende forslag til læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag, der beskriver integration af fagene og edb. I tilknytning til disse supplementer udsender Folkeskoleafdelingen hermed en håndbog, der behandler de særlige organisatoriske og praktiske forhold, der skal overvejes, når den nye informationsteknologi integreres i undervisningen. Det er vores håb, at håndbogen kan være en støtte, når der skal tages beslutninger om indkøb og placering af datamaskiner på skolerne.