Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 3 - Fysik/Kemi

Læs dokumentet

(Uddrag fra udvalgets udkast)

Da undervisningen i fysik og kemi skal bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål, vil det være naturligt at overveje nærmere, hvad der gives udtryk for i formålet med tilhørende bemærkninger, og sætte disse overvejelser i relation til en undervisning i de nævnte fag.

Man kan da for det første opfatte det som et hovedmål for folkeskolens undervisning at give eleverne mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

Endvidere kan man af den opgivne formulering aflæse, at målet retter sig mod den enkelte elev, og at indfrielsen af det skal ske i samarbejde med forældrene.

[…]