1977

Skole, elev og forældre 1977

I den nye folkeskolelov er samarbejde mellem skole og hjem fremhævet i det overordnede formål med skolens virksomhed. På baggrund af den prioritering, som dette samarbejde hermed har fået, opfordrede undervisningsminister Ritt Bjerregaard »Uddannelsesrådet for grundskolen m.v.« til at udarbejde en vejledning om samarbejde mellem skole og hjem. Dette skete på rådets første møde d.

Skole, elev og forældre 1977 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen . 3. Samtidsorientering 1977

»Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig nogen færdighed i at vurdere politiske, økonomiske og ideologiske udsagn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler interesse for politiske forhold, så de søger at klargøre sig de

Undervisningsvejledning for folkeskolen . 3. Samtidsorientering 1977 Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 4 – Historie

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om tidligere tiders levevilkår, tankesæt og samfundsforhold, og at de får en oplevelse af sammenhængen mellem fortid og nutid og af de forandringer, der har fundet sted i menneskenes udfoldelsesmuligheder. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med den tradition, det danske samfunds- og kulturliv

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 4 – Historie Read More »