Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 1 - Klasselærerfunktionen

Læs dokumentet

Med henvisning til undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. december 1975 om udsendelse af vejledende forslag til læseplaner samt undervisningsvejledninger for folkeskolen udsendes herved vejledning for klasselærerfunktionen.