1991

Sundheds-og seksualundervisning

§ 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i: 6 – fysiske, psykiske og sociale sider af menneskets sundhed […]

Sundheds-og seksualundervisning Read More »

Tegnsprog 1991/5

Formålet med undervisningen er, at eleverne øger deres forståelse af tegnsproget og udvikler deres færdighed i at bruge det godt og alsidigt. Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om tegnsprogets egenart og variation og dets betydning for voksne døve og hørehæmmedes liv og virke. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til den enkelte elevs alsidige

Tegnsprog 1991/5 Read More »

Integration af EDB – En håndbog. Edb og skolens fag – organisering af undervisningen

Undervisningsministeriet har i november 1990 indledt udsendelsen af supplementer til vejledende forslag til læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag, der beskriver integration af fagene og edb. I tilknytning til disse supplementer udsender Folkeskoleafdelingen hermed en håndbog, der behandler de særlige organisatoriske og praktiske forhold, der skal overvejes, når den nye informationsteknologi integreres i undervisningen. Det

Integration af EDB – En håndbog. Edb og skolens fag – organisering af undervisningen Read More »

Geografi 1991/2

Formålet med undervisningen er: 1. at eleverne erhverver viden om Danmarks og andre landes naturgrundlag, ressourcer og kultur- og samfundsforhold. 2. at eleverne får forståelse af samspillet mellem mennesker og deres naturgivne og menneskeskabte omgivelser. Denne forståelse skal forankres i oplevelse, erfaring og indsigt. 3. at eleverne får mulighed for at erkende deres afhængighed af

Geografi 1991/2 Read More »

Billedkunst 1991/4

Formålet med undervisning i formning (billedkunst) er: – at eleverne gennem skabende billedvirksomhed udvikler deres færdighed i at forstå og i at bruge billed- sprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Der arbejdes i det samlede skoleforløb varieret og sammenhængende inden for tegning, maleri, col- lage, grafik, foto, skulptur, og levende billedformer. – at eleverne

Billedkunst 1991/4 Read More »