sundhed og sex

Fælles Mål 2009 – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Faghæfte 21

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksual – undervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne […]

Fælles Mål 2009 – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Faghæfte 21 Read More »

Forenklede Fælles Mål – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv. Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i

Forenklede Fælles Mål – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 20 – Barnepleje

Formålet for faget barnepleje er at give eleverne – viden og færdigheder vedrørende småbørns pasning og pleje, – kendskab til og forståelse for forhold, som kan fremme børns udvikling – indsigt i det ansvar, der følger med at have med børn at gøre, og i alm. forekommende opdragelsesspørgsmål, – orientering om samfundets støtte og hjælpeforanstaltninger

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 20 – Barnepleje Read More »

Familiekundskab

Blandt de nye discipliner, der i henhold til lov af 7. juni 1958 skal tages op, er familiekundskab. Det hedder herom i folkeskolelovens § 17, stk. 5: »Fra 7. skoleår skal der gives undervisning i familiekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhørende emner naturligt knytter sig.« Det er ikke blot i hovedskolen, faget skal med på undervisningsplanen.

Familiekundskab Read More »

Seksualundervisning

Udvalget har fundet det rimeligt at inddrage spørgsmålet om seksualundervisning i sine overvejelser, uanset at dette emne ifølge loven ikke er obligatorisk i skolen. Det er udvalgets opfattelse, at dette spørgsmål er så vigtigt, at skolen må beskæftige sig med det. Dette sker allerede i et ret betydeligt omfang. Der henvises her til den undersøgelse,

Seksualundervisning Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 20 – Sundhedslære

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de grundlæggende forudsætninger for menneskets sundhed og almene trivsel og et særligt kenskab til udbredte nydelses- og rusmidler og disses skadelige virkninger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med deres egne muligheder for at forebygge sygdomme og for at undgå brug eller misbrug

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 20 – Sundhedslære Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 28 – Barnepleje

Formålet med undervisning i barnepleje er, at eleverne erhverver viden om småbørns pasning og pleje og om samfundets støtte- og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder, der gør dem egnede til at tage vare på småbørn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 28 – Barnepleje Read More »

Sundheds-og seksualundervisning

§ 1. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Stk. 2. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i: 6 – fysiske, psykiske og sociale sider af menneskets sundhed

Sundheds-og seksualundervisning Read More »

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Read More »