Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 28 - Barnepleje

Læs dokumentet

Formålet med undervisning i barnepleje er, at eleverne erhverver viden om småbørns pasning og pleje og om samfundets støtte- og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder, der gør dem egnede til at tage vare på småbørn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får kendskab til og forståelse for de forhold, der kan fremme børns udvikling, og til, at eleverne kan blive sig det ansvar bevidst, som følger med at have med børn at gøre.