1976

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 20 – Sundhedslære

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om de grundlæggende forudsætninger for menneskets sundhed og almene trivsel og et særligt kenskab til udbredte nydelses- og rusmidler og disses skadelige virkninger. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med deres egne muligheder for at forebygge sygdomme og for at undgå brug eller misbrug

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 20 – Sundhedslære Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 28 – Barnepleje

Formålet med undervisning i barnepleje er, at eleverne erhverver viden om småbørns pasning og pleje og om samfundets støtte- og hjælpeforanstaltninger til familier med småbørn. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig praktiske færdigheder, der gør dem egnede til at tage vare på småbørn. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 28 – Barnepleje Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 13 – Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om kristendom­men og dens baggrund. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte bibelske tekster og vurdere udsagn, der bygger herpå. Stk . 5. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af religiøse begreber og problemer og derigennem et bedre grundlag for

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 13 – Kristendomskundskab Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 9 – Hjemkundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i hjemmet. Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdigheder i teknikker og arbejdsprocesser, som kan rationalisere arbejdet i hjemmet, og at de får

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 9 – Hjemkundskab Read More »