Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 16 - Børnehaveklasser

Læs dokumentet

I børnehaveklasser beskæftiges børnene med leg og andre udviklende aktiviteter.

Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.
(Lov om folkeskolen af 26. juni 1975, § 10).