Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 25 - Motorlære

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i motorlære er, at eleverne erhverver et praktisk og teoretisk kendskab til forskellige motorers opbygning og virkemåde og et særligt kendskab til motorkøretøjers konstruktion og hensigtsmæssige behandling.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at justere og vedligeholde motorer og motorkøretøjer.

(Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 28. november 1975 om undervis- ningen i folkeskolens valgfag, § 8).