Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 19 - Valgfaget Elektronik

Læs dokumentet

Al undervisning i folkeskolen, altså også undervisningen i et valgfag som elektronik, bør stile mod at indfri folkeskolens formål, sådan som dette er anført i folkeskoleloven.

Sigtet med denne vejledning er da – gennem en beskrivelse af elektronikundervisningens mål, tilrettelæggelse og indhold – at støtte læreren i hans planlægning af undervisningen i faget.

[…]