Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 34 - Virksomhedslære

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i virksom­hedslære på folkeskolens 8.–10. klasse­ trin er, at eleverne opnår viden om og forståelse for:

1. De gensidige forhold mellem men­nesker, virksomheder og samfundet, her­under forskellige samfundsinteresser vedrørende produktions- og ejendoms­forhold.

2. De væsentlige love og aftaler, som er gældende på arbejdsmarkedet.

3. Virksomhedernes indre struktur og funktion.