Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 30 - Uddannelses- og erhvervsorientering

Læs dokumentet

Formålet med uddannelses- og erhvervsorienteringen er i første række at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af fortsat uddannelse eller erhverv ved at give dem kendskab til valgmulighederne, deres egne forudsætninger og de problemer, der knytter sig til det at træffe bestemmelser på dette område og føre dem ud i livet. Desuden skal undervisningen bidrage til, at eleverne bliver bekendt med forhold i samfunds- og erhvervslivet af betydning for dem.